Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 12 od 22.06.2015.)

  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE JERMENIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)
  • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA PRAVDE MAĐARSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE GRUZIJE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)
  • SPORAZUM IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I REPUBLIKE SRBIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U PROGRAMU UNIJE "FISKALIS 2020" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O VOJNO-TEHNIČKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG UGOVORA (PROGRAM MODERNIZACIJE ŠKOLA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex