Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 15 od 28.07.2015.)

  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O UNAPREĐENOJ SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA I TRGOVINE MAĐARSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O UKIDANJU VIZA ZA DRŽAVLJANE DVEJU ZEMALJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O VOJNO-TEHNIČKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTRA UKRAJINE O SARADNJI U OBLASTI BILJNOG KARANTINA I ZAŠTITE BILJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O IZRUČENJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex