Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 16 od 04.08.2015.)

  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE O SARADNJI NA PRIPREMI PROJEKTA UPRAVLJANJA VODAMA NA SLIVU REKE DRINE U OKVIRU PROGRAMA ZA ZAPADNI BALKAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I SAVEZNOG MINISTARSTVA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, ŽIVOTNU SREDINU I VODOPRIVREDU REPUBLIKE AUSTRIJE O SARADNJI U OBLASTI STOČARSTVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU UPRAVE CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE I CARINSKOG DIREKTORATA SAVEZNOG MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE AUSTRIJE O SARADNJI CARINSKIH SLUŽBI NA AERODROMIMA "NIKOLA TESLA", BEOGRAD I "BEČKI MEĐUNARODNI AERODROM", BEČ U OBLASTI BORBE PROTIV PREVARA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U PROGRAMU EVROPSKE UNIJE "FISKALIS 2020" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O OBOSTRANOM OSNIVANJU KULTURNIH CENTARA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
  • PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I GENERALNE UPRAVE ZA KONTROLU KVALITETA, INSPEKCIJU I KARANTIN NARODNE REPUBLIKE KINE O KARANTINU I ZDRAVSTVENIM ZAHTEVIMA KOJI SE ODNOSE NA ZAMRZNUTO JAGNJEĆE MESO ZA IZVOZ IZ REPUBLIKE SRBIJE U NARODNU REPUBLIKU KINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA PROJEKAT KLINIČKI CENTRI/A ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA PROJEKAT KLINIČKI CENTRI/B ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex