Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 2 od 26.04.2017.)

 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA DRŽAVE ERITREJE O USPOSTAVLJANJU POLITIČKIH KONSULTACIJA O PITANJIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA SPOLJNE POSLOVE I MEĐUNARODNU SARADNJU REPUBLIKE ITALIJE U OBLASTI RADA DVOJEZIČNIH SRPSKO-ITALIJANSKIH ODELJENJA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MULTILATERALNOG SPORAZUMA O KOMERCIJALNIM PRAVIMA U VANREDNOM VAZDUŠNOM AVIO-PREVOZU U EVROPI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA O ZAJMU ZA KREDIT ZA POVLAŠĆENOG KUPCA ZA PROJEKAT IZGRADNJE AUTO-PUTA E-763 (DEONICA SURČIN–OBRENOVAC) IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA, KAO ZAJMOPRIMCA I KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE, KAO ZAJMODAVCA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ODLUKA BROJ 1/2016 EU-EFTA ZAJEDNIČKOG ODBORA O ZAJEDNIČKOM TRANZITU OD 28. APRILA 2016. GODINE O IZMENAMA I DOPUNAMA KONVENCIJE OD 20. MAJA 1987. O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU DOHA AMANDMANA NA KJOTO PROTOKOL UZ OKVIRNU KONVENCIJU UJEDINJENIH NACIJA O PROMENI KLIME ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O EVROPSKOM ŠUMARSKOM INSTITUTU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ELIMINACIJI NEZAKONITE TRGOVINE DUVANSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I OSTALIH ČLANICA INICIJATIVE ZA REFORMU OBRAZOVANJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI O SEDIŠTU SEKRETARIJATA INICIJATIVE ZA REFORMU OBRAZOVANJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KATAR O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O PLOVIDBI REKOM TISOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O POLICIJSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ČEŠKE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE, OBRAZOVANJA, NAUKE, OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O SARADNJI U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG I DRUGIH VIDOVA KRIMINALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O SARADNJI U OBLASTI BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O UČEŠĆU U SREDNJOEVROPSKOM PROGRAMU UNIVERZITETSKE RAZMENE ("CEEPUS III") ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex