Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 20 od 09.11.2015.)

 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE U OBLASTI EKONOMSKE SARADNJE, PRIVLAČENJA INVESTICIJA I REALIZACIJE ZAJEDNIČKIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O INSTITUCIONALNOM OKVIRU INICIJATIVE ZA PREVENCIJU I SPREMNOST U SLUČAJU KATASTROFA ZA REGION JUGOISTOČNE EVROPE (2013) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE, POTPISAN U BRISELU 18. SEPTEMBRA 2007. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE MAĐARSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PRAVOVREMENOJ RAZMENI INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU VOZAČKIH DOZVOLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE PROGRAMU EVROPSKE UNIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST (EASI) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • PROTOKOL IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE, POTPISAN U BRISELU 18. SEPTEMBRA 2007. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NADLEŽNOSTI, MERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU I IZVRŠENJU ODLUKA I SARADNJI U MATERIJI RODITELJSKE ODGOVORNOSTI I MERA ZA ZAŠTITU DECE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O UPRAVLJANJU NANOSOM UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O RAZVOJNOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNISA O DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM KOMBINOVANOM TRANSPORTU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex