Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 4 od 26.02.2016.)

  • ZAKON O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA KONVENCIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U PREKOGRANIČNOM KONTEKSTU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU IZMENA I DOPUNA KONVENCIJE O FIZIČKOJ ZAŠTITI NUKLEARNOG MATERIJALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA ČLANA 1 (A), ČLANA 14 (1) I ČLANA 14 (3) (B) EVROPSKOG SPORAZUMA OD 30. SEPTEMBRA 1957. GODINE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU OPASNE ROBE (ADR) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTAN O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI INTELEKTUALNE SVOJINE TOKOM BILATERALNE VOJNO-TEHNIČKE SARADNJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE KOREJE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURG O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex