Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 6 od 17.06.2016.)

 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE KOREJE O SARADNJI U OBLASTI E-UPRAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I INSTITUTA ZA DIPLOMATIJU I MEĐUNARODNE ODNOSE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA NARODNE DEMOKRATSKE REPUBLIKE ALŽIR ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU AMANDMANA O IZMENAMA I DOPUNAMA KONVENCIJE O FIZIČKOJ ZAŠTITI NUKLEARNOG MATERIJALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADA REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE LIBAN O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, SPECIJALNIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FINSKE O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA ČLANOVA PORODICE ZAPOSLENIH U NJIHOVIM DIPLOMATSKIM MISIJAMA, KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA ILI MISIJAMA PRI MEĐUNARODNIM VLADINIM ORGANIZACIJAMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TUNIS ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OKVIRNI PROTOKOL ZA SARADNJU U OLAKŠAVANJU POSTUPKA I CARINJENJU IZMEĐU KINESKE, MAĐARSKE, SRPSKE I MAKEDONSKE CARINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA I NACIONALNE BIBLIOTEKE ALŽIRA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • SPORAZUM O BESPOVRATNOJ POMOĆI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex