Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 1 od 06.01.2015.)

 • KODEKS PROFESIONALNE ETIKE STRUČNIH RADNIKA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZRENJANIN ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI VALJEVO ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5238/2011 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O VRSTI PODATAKA I NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA O PUTNICIMA KOJE DOMAĆI PUTNIČKI BROD MORA DA VODI O PUTNICIMA NA PUTNIČKOM BRODU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE MEROŠINA", MEROŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE PRISTUPNOG PUTA ZA NOVU GRADSKU DEPONIJU NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DELA AUTOPUTA E-80 NIŠ (PROSEK) - GRANICA SA REPUBLIKOM BUGARSKOM (DIMITROVGRAD), DEONICA: PROSEK - CRVENA REKA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DELA TRGOVAČKE ULICE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DEPONIJE ZA ODLAGANJE PEPELA I ŠLJAKE, TERITORIJA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE FISKULTURNE SALE U OKVIRU KOMPLEKSA OSNOVNE ŠKOLE "KARAĐORĐE" U OSTRUŽNICI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA U BEOGRADU (KO PALILULA) ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE U BEOGRADU (KO MIRIJEVO) ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNOG POTEZA OD ULICE BORSKE DO PETLJE "LASTA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJENOM MESTU ŠOPIĆ, TERITORIJA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU REGULACIJE ŽIČKE REKE - IZGRADNJA ZAŠTITNOG NASIPA U ŽIČKOM POLJU, TERITORIJA GRADA KRALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • STRATEGIJA O SPREČAVANJU ZLOUPOTREBE DROGA ZA PERIOD 2014-2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2014-2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O SLUŽBENOJ PRATNJI VANREDNOG PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex