Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 102 od 15.11.2017.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA OKTOBAR 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA, PREDUZETNIŠTVO I KONKURENTNOST ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI KOMERCIJALNOG UGOVORA O MODERNIZACIJI I REKONSTRUKCIJI MAĐARSKO-SRPSKE ŽELEZNIČKE PRUGE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, DEONICA BEOGRAD CENTAR – STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-24/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-25/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-26/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1062/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1099/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1101/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1105/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA DIGITALIZACIJU BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE GRAĐE I IZVORA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • PRAVILNIK O SPREČAVANJU ZAGAĐENJA UNUTRAŠNJIH VODA PROUZROKOVANOG PLOVIDBOM ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U MINISTARSTVU FINANSIJA − PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU VISOKOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE U STALNOM MEŠOVITOM KOMITETU OSNOVANOM U SKLADU SA ČLANOM 4. SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA TOPLIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 468-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 468-4/17 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 468-5/17 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11171/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11173/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11190/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11191/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11193/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11194/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11198/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-80, DEONICA NIŠ–MERDARE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex