Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 104 od 23.12.2016.)

 • KODEKS MEDICINSKE ETIKE LEKARSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BOLJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE DOLJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE REKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE GOLUBAC ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FONDACIJE ZA PODSTICANJE RAĐANJA DECE U ZAJEČARU LIKVIDACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • PRAVILNIK O BROJILIMA AKTIVNE ELEKTRIČNE ENERGIJE KLASE TAČNOSTI 0,2 S ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADIONICE ZA ODRŽAVANJE ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI, IZMENI VISINE I NAČINU OBRAČUNAVANJA NAKNADE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
 • ZAKON O UPRAVLJANJU AERODROMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex