Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 106 od 28.12.2016.)

 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA ČLANA 1, ČLANA 5. STAV 1. I ČLANA 53. ST. 1. I 2. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 53/95, 23/01 – SUS, 20/09 I 55/13 – US) ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 106/15) ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ISPRAVKA REŠENJA DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0243/2014-16 OD 11. MARTA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA ODBORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O IZBORU DVA ČLANA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU RELEVANTNIH TRŽIŠTA PODLOŽNIH PRETHODNOJ REGULACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI GRADA UŽICA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNO-TEHNIČKIM USLOVIMA ZA BEZBEDNO SMEŠTANJE I ČUVANJE ORUŽJA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA, SADRŽINI I IZGLEDU OBRASCA EVIDENCIJE ŽIČARA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • PRAVILNIK O POTVRDI O AKTIVNOSTIMA VOZAČA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12255/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12257/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12259/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12260/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12263/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12265/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12266/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI ŠVEDSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE KOLUBARSKOG I MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013–2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex