Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 108 od 01.12.2017.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA NARODNU BANKU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA NARODNU BANKU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBEZBEĐIVANJU OZNAKA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU BROJA SUDIJSKIH PRIPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU BROJA TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU USAVRŠAVANJA ZNANJA I DRUGIM PITANJIMA U VEZI SA USAVRŠAVANJEM ZNANJA LICA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENE EVIDENCIJE UDRUŽENJA, ORGANIZACIJA I PREDUZETNIKA U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 2866/16 I JOŠ DVE, BATIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0007/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0278/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0289/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0508/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0915/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAČKA PALANKA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KLIN U MOSKOVSKOJ OBLASTI, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU NAKNADA ZA KORIŠĆENJE JAVNE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA – MALO CRNIĆE", MALO CRNIĆE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "KOMUNALAC", LJIG ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POLET", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VIDRAK", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U GVADALAHARI, SJEDINJENE MEKSIČKE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA SARADNJU I IZVEŠTAVANJE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI RUKOVODIOCA SEKTORA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA SARADNJU I IZVEŠTAVANJE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 524-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 524-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPISU U IMENIK MIRITELJA I ARBITARA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11706/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11730/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11875/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11877/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11887/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11888/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11895/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11897/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-327/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-328/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-329/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-330/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • SMERNICE DOBRE KLINIČKE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA RAZVOJA CARINSKE SLUŽBE REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD 2017–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)
 • UREDBA O SASTAVU I NAČINU RADA NACIONALNOG VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex