Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 11 od 11.02.2016.)

  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • REŠENJE O OVLAŠĆENJU, BROJ O2-1/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • REŠENJE O OVLAŠĆENJU, BROJ O2-2/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • REŠENJE O OVLAŠĆENJU, BROJ O6-1/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • REŠENJE O OVLAŠĆENJU, BROJ O6-2/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex