Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 11 od 17.02.2017.)

 • LISTA AVIO-PREVOZILACA KOJIMA JE ZABRANJENO LETENJE U EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA PODATAKA O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE I DRUGIM SUBJEKTIMA NADZORA U DELATNOSTI OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA KLIMATSKE PROMENE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KOJI ĆE SE ODRŽATI U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE I PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA LICENCE ZA PREVOZ, OBRASCIMA LICENCE ZA PREVOZ I IZVODA LICENCE ZA PREVOZ I NAČINU STAVLJANJA NA UVID JAVNOSTI INFORMACIJE O IZDATIM I ODUZETIM LICENCAMA ZA PREVOZ ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA U KULTURI I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PRESTANKA STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • PRAVILNIK O NAKNADI ZA OVERU POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU PREDLOG KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA AERODROMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KONTROLE LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA D.O.O. BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1263/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1268/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1270/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1272/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • UREDBA O KARIJERNOM RAZVOJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex