Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 12 od 31.01.2015.)

 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "LOZNICA-GAS" D.O.O. LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "TOPLANA - ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA, JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAZMATRANJE ČINJENICA DO KOJIH SE DOŠLO U ISTRAGAMA KOJE SU VOĐENE POVODOM UBISTAVA NOVINARA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU POPUSTA, SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPISKA NARUČILACA ZA ČIJE POTREBE UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA SPROVODI CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA I SADRŽINI PROGRAMA OBUKE ZA ENERGETSKOG MENADŽERA, TROŠKOVIMA POHAĐANJA OBUKE, KAO I BLIŽIM USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA ENERGETSKOG MENADŽERA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU UVERENJA O ZAVRŠENOJ OSNOVNOJ I SPECIJALIZOVANOJ OBUCI POSREDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU KADROVA, OPREME I PROSTORA ORGANIZACIJE KOJA SPROVODI OBUKU ZA ENERGETSKE MENADŽERE I OVLAŠĆENE ENERGETSKE SAVETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01686/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01757/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01769/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01773/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01780/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • UREDBA O SADRŽINI OBRASCA ZA ODUSTANAK OD UGOVORA O VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU NEPOKRETNOSTI, O TRAJNIM OLAKŠICAMA ZA ODMOR, O POMOĆI PRILIKOM PREPRODAJE I O OMOGUĆAVANJU RAZMENE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • UREDBA O SADRŽINI STANDARDNOG INFORMATIVNOG OBRASCA ZA UGOVORE O VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU NEPOKRETNOSTI, O TRAJNIM OLAKŠICAMA ZA ODMOR, O POMOĆI PRILIKOM PREPRODAJE I O OMOGUĆAVANJU RAZMENE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 018-764/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex