Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 120 od 30.12.2017.)

 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE AGENDE UJEDINJENIH NACIJA O ODRŽIVOM RAZVOJU DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA INOVACIONO PREDUZETNIŠTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12982/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13077/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13078/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13097/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13098/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13099/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13100/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13102/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13156/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13158/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13161/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA JANUAR, FEBRUAR I MART 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • UREDBA O IZVOZU I UVOZU ROBE KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU OČUVANJA I UNAPREĐENJA SEKSUALNOG I REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU NACIONALNOG PROGRAMA ZA POLJOPRIVREDU ZA PERIOD 2018–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)
 • UREDBA O POKRETNOJ OPREMI POD PRITISKOM ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex