Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 14 od 22.02.2016.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FORMI, MINIMALNOM SADRŽAJU INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROSPEKT I OSNOVNI PROSPEKT I OGLAŠAVANJU U VEZI SA PROSPEKTOM ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO REŠENJU NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA I PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI OSTVARUJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA DIVIDENDE KOJU OSTVARUJU ČLANOVI PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI, ODNOSNO STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE, OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-984/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-985/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-992/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA ZA NEMAČKI JEZIK ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1629/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1650/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOČARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex