Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 15 od 02.03.2017.)

  • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE VRUTCI NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI LIFTOVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI I RADNOM VREMENU JAVNOG BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NADZORU KOJI SPROVODI KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • PRAVILNIK O PREGLEDIMA LIFTOVA U UPOTREBI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • PRAVILNIK O PRIMENI IZUZETAKA OD OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE ZA STICANJE OSNOVNIH ZNANJA O LIČNOJ HIGIJENI I MERAMA ZAŠTITE OD ZARAZNIH BOLESTI, NAČINU NJEGOVOG SPROVOĐENJA, VISINI TROŠKOVA, NAKNADI ZA RAD KOMISIJA I OSTALIM PITANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • PRAVILNIK O ZLOUPOTREBAMA NA TRŽIŠTU, ODOBRENJU TRGOVANJA TOKOM PERIODA ZABRANE TRGOVANJA I ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex