Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 18 od 13.02.2015.)

 • ISPRAVKA IZDVOJENOG MIŠLJENJA U ODNOSU NA ZAKLJUČAK USTAVNOG SUDA IUO-247/2013. OD 10. 12. 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "STANDARD", ADA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNADBEVANJE, BEOGAS D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SPOLJNOJ REVIZIJI BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O IZVOZU ŠEĆERA U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA EFIKASNU ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE PRIMENE OTAVSKE KONVENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU ODREĐIVANJA MERE KARANTINA, ODNOSNO STAVLJANJA LICA POD ZDRAVSTVENI NADZOR ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRELASKU SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA I PRISTUPU MULTIPLEKSU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE VLASTI U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SE PROFESIONALNIM PRIPADNICIMA VOJSKE SRBIJE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA SPORTSKA ORGANIZACIJA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA OSTVARENOG U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-1393/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-1397/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-1404/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-1406/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-1409/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "RAVNO 2014", ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U SANKT PETERBURGU, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA ŽALBENE KOMISIJE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE LUČANI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • REŠENJE UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 40 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 41 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA SPORTSKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)
 • ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex