Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 18 od 01.03.2016.)

 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "SOMBOR-GAS" D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "DRUGI OKTOBAR", VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, "SOMBOR-GAS" D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "HIDROSREM", SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA PALIĆ I DONJI GRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLAMA KONTROLORA LETENJA, CENTRIMA ZA OBUKU I VAZDUHOPLOVNO-MEDICINSKIM CENTRIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA SIGNALNO-SIGURNOSNE UREĐAJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA, ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA, IZGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE - AMRES" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KRAJNJIH KUPACA "EPS SNABDEVANJE" D.O.O. BEOGRAD, JAVNOM PREDUZEĆU "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD KAO MATIČNOM PREDUZEĆU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU VLAŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • REŠENJE VLADE, 05 BROJ 436-2201/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • UREDBA O NAMENSKIM TRANSFERIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GRANIČNIH VREDNOSTI GODIŠNJE POTROŠNJE ENERGIJE NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJE KOJA PRIVREDNA DRUŠTVA SU OBVEZNICI SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA, GODIŠNJIH CILJEVA UŠTEDE ENERGIJE I OBRASCA PRIJAVE O OSTVARENOJ POTROŠNJI ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 • ZAKON O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex