Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 19 od 20.02.2015.)

 • IZMENA STATUTA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-10061/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-597/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA POSLOVA TEHNIČKE ZAŠTITE I KORIŠĆENJA TEHNIČKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA ZAŠTITU I ODRŽIVO KORIŠĆENJE RIBLJEG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA" PANČEVO ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POVEĆANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE ZA POSLOVNU 2010. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE ZA POSLOVNU 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BRESTKOM", BAČKI BRESTOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "USLUGA", ODŽACI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU", ODŽACI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA INFORMISANJE "INFORMATIVNI CENTAR ODŽACI", ODŽACI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA AKCIONARSKOG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBAN DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-1748/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-1749/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-11006/2014-1 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-11112/2014-1 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-11117/2014-1 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-11120/2014-1 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-11123/2014-1 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-1739/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-1746/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-1747/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, 24 BROJ 119-10987/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, 24 BROJ 119-11132/2014-1 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, 24 BROJ 119-11135/2014-1 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, 24 BROJ 119-11138/2014-1 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, 24 BROJ 119-11141/2014-1 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, 24 BROJ 119-11142/2014-1 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA AKCIONARSKOG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU", TUTIN ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • SERTIFIKATI O AKREDITACIJI ZDRAVSTVENE USTANOVE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex