Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 2 od 13.01.2017.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA PODIZANJE KAPACITETA U TRGOVINI U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA UPRAVLJANJA INFORMACIONIM SISTEMOM FINANSIJSKE INSTITUCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE RAŽANJ ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEŠOVITE RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI, RAZMATRANJE I USAGLAŠAVANJE PITANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE NA PROSTORU REPUBLIKE SRPSKE U PODRINJU (OD VIŠEGRADA DO ZVORNIKA), KOJE JE POTOPLJENO NAKON IZGRADNJE HIDROAKUMULACIJA HE BAJINA BAŠTA I HE ZVORNIK ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNOG TIMA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI KOMERCIJALNOG UGOVORA O PROJEKTOVANJU I IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI AUTO-PUTA E-763, DEONICA SURČIN–OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-439/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-469/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-471/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-472/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU, USLOVIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVERAVANJA MERILA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVERAVANJA MERILA, NAČINU OVLAŠĆIVANJA I VOĐENJU REGISTRA OVLAŠĆENIH TELA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0638/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "SRBIJA KARGO" A.D. ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJA", BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJA", BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 703-1/16 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 703-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 717-1/16 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 717-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-06-08541/2016-05 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-06-08669/2016-05 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-07-01776/2013-05 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 1 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 2 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UREDBA O FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O SLUŽBI U POMOĆNOJ POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U APATINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA NA MEĐUNARODNOM PUTNIČKOM PRISTANIŠTU U KLADOVU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA NA MEĐUNARODNOM PUTNIČKOM PRISTANIŠTU U SREMSKIM KARLOVCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI ZA PERIOD OD 2017. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex