Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 2 od 05.01.2018.)

 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2018)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2018)
 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2018)
 • IZNOS NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2018)
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2018)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2018)
 • REŠENJE V.D. DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0118/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2018)
 • TARIFA POSEBNIH NAKNADA ORGANIZACIJE ZA OSTVARIVANJE REPROGRAFSKIH PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI MALTEŠKOM VITEŠKOM REDU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI IRAK ("Sl. glasnik RS", br. 2/2018)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI MALTEŠKOM VITEŠKOM REDU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2018)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex