Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 20 od 03.03.2016.)

 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBI ČLANA 52. STAV 1, ČLANA 29. STAV 1, ČLANA 30. STAV 2. I ČLANA 50. STAV 2. TAČKA 1) ZAKONA O PRIVATIZACIJI ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 83/14, 46/15 I 112/15) ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, KAO I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE I BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA DODELJIVANJE PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNE SORTE I DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ OVAJ ZAHTEV, KAO I KOLIČINI I NAČINU DOSTAVLJANJA UZORAKA REPRODUKCIONOG MATERIJALA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • PRAVILNIK O TROŠKOVIMA PRIVATIZACIJE KOJE SNOSE TREĆA LICA PRED MINISTARSTVOM NADLEŽNIM ZA POSLOVE PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI, BROJ 118-01-1/2016-04 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI, BROJ 119-01-5/2016-04 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex