Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 21 od 25.02.2015.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA MAGISTRALNOG GASOVODA NIŠ – DIMITROVGRAD SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • ODLUKA O MERAMA ZA OČUVANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA U VEZI S KREDITIMA INDEKSIRANIM U STRANOJ VALUTI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JANUARU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PILOTAŽE, USLOVIMA, PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA LOCMANA I OBRASCU LOCMANSKE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI OBRASCA ZA ODUSTANAK OD UGOVORA NA DALJINU ILI UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJE IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE UDRUŽENJA I SAVEZA UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I USLOVIMA ZA UPIS ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE PREPORUKA MEHANIZAMA UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "PIJACE I ZELENILO GROCKA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA EVROPSKOM UNIJOM U JADRANSKO-JONSKOM REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE HIDROTEHNIČKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE HIDROTEHNIČKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA VERA I DIJASPORE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex