Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 21 od 10.03.2017.)

 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU MATIČARA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA BELO BRDO NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "OVČARSKO-KABLARSKA KLISURA" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JERMA" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANJA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA, SADRŽAJU I OBRASCU EVIDENCIJE O PREKURSORIMA I DRUGIM SUPSTANCAMA KOJE MOGU BITI UPOTREBLJENE ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA ZA PROIZVODNJU, ODNOSNO PROMET PREKURSORA PRVE KATEGORIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTEVA ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA PROIZVODNJU, ODNOSNO PROMET PREKURSORA PRVE, DRUGE ILI TREĆE KATEGORIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PREVOZNIH SREDSTAVA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA IZNAJMLJIVANJA TIH SREDSTAVA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA SUPSTANCI KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA PREDAJE JELA I PIĆA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA U VEZI SA NEPOKRETNOSTIMA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00026/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00142/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00362/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00446/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00488/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex