Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 24 od 06.03.2015.)

 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USMERAVANJE AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU SIVE EKONOMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-56/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-57/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-58/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-59/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-60/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-61/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-62/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-63/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-64/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU I UREĐENJU KOORDINACIONOG TELA ZA PREGOVARAČKI PROCES SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-923/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I SADRŽINI PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZDAVANJE LICENCE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I LICENCE ZA GRAĐENJE OBJEKATA ZA KOJE GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZDAJE MINISTARSTVO, ODNOSNO AUTONOMNA POKRAJINA, KAO I O USLOVIMA ZA ODUZIMANJE TIH LICENCI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA I OBRASCU IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBJEKTIMA ZA PROIZVODNJU, PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SLOBODNOG KAPACITETA UVEĆANOG ZA VREDNOST INSTALISANE SNAGE ELEKTRANA ZA KOJE JE PRESTAO PRIVREMENI STATUS POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI PROIZVOĐAČU FISKALNIH KASA ZA STAVLJANJE U PROMET FISKALNE KASE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE" ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "3. OKTOBAR", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA "DIMNIČAR", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "BORSKI TURISTIČKI CENTAR", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU BORA", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ – LUDAŠ", PALIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK" ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK" ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-TUNISKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HILANDAR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O NEPRIHVATANJU PREDLOGA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZOOLOŠKI VRT", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-2174/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-2175/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-TUNISKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PROMOCIJU NAUKE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE" ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE, 24 BROJ 119-2195/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE, 24 BROJ 119-2197/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK" ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE MILOŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA DECU I OMLADINU "JEFIMIJA" KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA DECU I OMLADINU "PETAR RADOVANOVIĆ" UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA ODRASLA INVALIDNA LICA DOLJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA TRBUNJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA PROKUPLJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA JAGODINA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA MATARUŠKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA VASPITANJE OMLADINE NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK" ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HILANDAR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 183-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 183-3/15 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 184-1/15 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE PO KONKURSU ZA DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE PO KONKURSU ZA DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE PO KONKURSU ZA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "BOR", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex