Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 27 od 18.03.2015.)

 • ISPRAVKA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA REGION ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA NAORUŽANJE I VOJNU OPREMU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I KADROVSKIM USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA STRUČNA ORGANIZACIJA ZA VOĐENJE VINOGRADARSKOG REGISTRA, KAO I O METODAMA OBAVLJANJA POSLOVA VEZANIH ZA VINOGRADARSKI REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI I O IZDAVANJU I ODUZIMANJU LICENCE ZA ODGOVORNOG URBANISTU, PROJEKTANTA, IZVOĐAČA RADOVA I ODGOVORNOG PLANERA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU DONOŠENJA I SADRŽINI PROGRAMA UKLANJANJA OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, POSTUPKU I NAČINU DONOŠENJA PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKTA, SASTAVU KOMISIJE, SADRŽINI PREDLOGA KOMISIJE O UTVRĐIVANJU PODOBNOSTI OBJEKTA ZA UPOTREBU, OSMATRANJU TLA I OBJEKTA U TOKU GRAĐENJA I UPOTREBE I MINIMALNIM GARANTNIM ROKOVIMA ZA POJEDINE VRSTE OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O IZDAVANJU OPERATIVNE DOZVOLE BROJ 001 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O IZDAVANJU OPERATIVNE DOZVOLE BROJ 004 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O IZDAVANJU OPERATIVNE DOZVOLE BROJ 005 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 234-1/15 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 234-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE I FAZE KOLOVOZA, BICIKLISTIČKE STAZE I TROTOARA U ULICI U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • SPISAK UPISANIH, ODNOSNO BRISANIH JAVNIH SKLADIŠTA IZ REGISTRA JAVNIH SKLADIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • STRATEGIJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex