Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 28 od 20.03.2015.)

 • ODLUKA O IMENOVANJU SUDIJA POROTNIKA ZA MANDATNI PERIOD OD PET GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA ODBORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-100/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-101/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-102/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-94/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-95/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-96/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-97/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-98/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-99/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA KLIMATSKE PROMENE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU SASTANKA MINISTARSKOG SAVETA ORGANIZACIJE ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA OSNOVNOG SUDA U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE HOTELA "ZELENI VENAC" U ŠAPCU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE ZANATSKOG DOMA U ŠAPCU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE ZVANJA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O VISINI TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE ČAMCEM, PLOVEĆIM TELOM ILI PLUTAJUĆIM OBJEKTOM ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA, VISINI TROŠKOVA ORGANIZOVANJA I SPROVOĐENJA ISPITA I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA LICA OVLAŠĆENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZVOZA I UVOZA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA BEZBEDNU PLOVIDBU KOJE MORAJU IMATI BRODOVI I DRUGA PLOVILA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA SAGLASNOSTI ZA BEZBEDNOSNU PROVERU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE I DRUGIM OBRASCIMA KOJI PRATE IZVOZ I UVOZ NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-00083/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OTUĐENJE SREDSTAVA VEĆE VREDNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ", PALIĆ ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE TURSKE U NOVOM SADU, REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA "DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR D.O.O. – U RESTRUKTURIRANJU, BOR ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SEVERNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KIKINDI ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE, 24 BROJ 119-2892/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE, 24 BROJ 119-2901/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE, 24 BROJ 119-2907/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE, 24 BROJ 119-2914/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2969/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2972/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE, 24 BROJ 119-2984/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE, 24 BROJ 119-2985/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-3086/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-3087/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-3088/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3100/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3114/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3117/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3118/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3120/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3121/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-11000/2014-1 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-11002/2014-1 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2871/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2874/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2876/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2879/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2883/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3047/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3051/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3055/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3058/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2849/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2853/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2857/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2861/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2964/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2965/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2970/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3095/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3097/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3112/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3115/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3123/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2991/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3007/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3010/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA STANDARDIZACIJU GEOGRAFSKIH IMENA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA SEVERNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KIKINDI ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2967/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2971/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE, 24 BROJ 119-2982/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE, 24 BROJ 119-2983/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3116/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2868/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2872/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2875/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2878/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2880/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3045/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3050/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3054/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3057/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2846/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2851/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2856/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2860/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR D.O.O. – U RESTRUKTURIRANJU, BOR ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE, 24 BROJ 119-2890/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE, 24 BROJ 119-2898/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE, 24 BROJ 119-2905/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2962/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2963/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2968/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3017/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3089/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3102/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU MERA PODRŠKE I BLIŽIH USLOVA U POGLEDU KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE UGROŽENIH POTROŠAČA PRI DODELI VAUČERA ZA SUBVENCIONISANU KUPOVINU OPREME ZA PRIJEM SIGNALA DIGITALNE TELEVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex