Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 3 od 14.01.2015.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VARVARIN ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE KOVAČICA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU RIBARSKOG PODRUČJA "RITOVI DONJEG POTISJA" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-184/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DELATNOST PUTNE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA ZA MEDICINSKA SREDSTVA KOJA SE KORISTE ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA LAPARASKOPSKOM METODOM ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • PROGRAM RADA DOMA ZDRAVLJA MEDVEĐA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA", SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU", LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O NEPRIHVATANJU PREDLOGA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFOSTAN" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O NEPRIHVATANJU PREDLOGA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKO STAMBENO" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ŠEFA KABINETA PREDSEDNIKA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • STATUT JAVNE MEDIJSKE USTANOVE "RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • STRATEGIJA RAZVOJA VODNOG SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE OD 2015. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE NA NOVOM ZELANDU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KANBERI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE NA NOVOM ZELANDU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KANBERI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • UREDBA O NAJVIŠOJ DOPUŠTENOJ STAROSTI BRODOVA ZA UPIS U JEDAN OD UPISNIKA BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex