Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 3 od 18.01.2017.)

 • LISTA O DOPUNI LISTE LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, FDS D.O.O BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "SIĆEVAČKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "LEPTERIJA – SOKOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "JELAŠNIČKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "KLISURA REKE MILEŠEVKE" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "SUVA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2458/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8760/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ZVANJIMA, USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA I OVLAŠĆENJIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNIFORMI, OZNAKAMA, NAORUŽANJU, SPECIJALNIM VOZILIMA I DRUGOJ OPREMI U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA BEZBEDNU PLOVIDBU KOJE MORAJU IMATI BRODOVI I DRUGA PLOVILA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • PRAVILNIK O OBAVEZNIM ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM, OBAVEZNIM I PREPORUČENIM ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA KOJIMA PODLEŽU ODREĐENE KATEGORIJE STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA I NAČINU SPROVOĐENJA EPIDEMIOLOŠKOG NADZORA NAD ZARAZNIM BOLESTIMA I POSEBNIM ZDRAVSTVENIM PITANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA MAĐARSKE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U KAMPALI, REPUBLIKA UGANDA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • STRATEGIJA UPRAVLJANJA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE DO 2034. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI TAJLAND, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U DŽAKARTI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI TAJLAND, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U DŽAKARTI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA UPUTSTVA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex