Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 3 od 12.01.2018.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • NAREDBA O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA TRANSMISIVNIH SPONGIOFORMNIH ENCEFALOPATIJA I DRUGIH BOLESTI ŽIVOTINJA KOJE SE MOGU PRENETI SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 420-13159/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13160/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13164/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13168/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13169/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13170/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13171/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13172/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O STOPI I NAČINU ODRŽAVANJA ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA ZA STRUKTURNI SISTEMSKI RIZIK ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU POSEBNE RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU POSLOVA U VEZI SA REALIZACIJOM PROJEKTA EINSPEKTOR ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAVA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UNAPREĐENJE MEĐUGENERACIJSKE SARADNJE I SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5541/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7007/2015 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UPRAVI U DRŽAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • PRAVILNIK O MERILIMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU SAMBO SAVEZA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA SVETA ZA JUNIORE U SAMBOU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU SAVEZA SPORTSKIH RIBOLOVACA ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG ŠARANSKOG PRVENSTVA U SPORTSKOM RIBOLOVU ZA SENIORE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE SERES, REPUBLIKA GRČKA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE PALILULA, GRAD BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA LINC, REPUBLIKA AUSTRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE PETROVAC, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAČKA PALANKA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BEJHAJ, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE VARVARIN, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE POLZELA, REPUBLIKA SLOVENIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "SRBIJA VOZ" A.D. ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "JAVNA RASVETA, USLUGE I ODRŽAVANJE", ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC", KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA "KURŠUMLIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "12. SEPTEMBAR", BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O PONIŠTENJU AKTA O VREDNOVANJU, IZBORU, FINANSIRANJU I PRAĆENJU PROJEKATA IZ PROGRAMA OSNOVNIH ISTRAŽIVANJA I OSNOVNIH USMERENIH ISTRAŽIVANJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE I PROGRAMA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU GENERALNOG SEKRETARA KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA PROSVETU, NAUKU I KULTURU – UNESKO ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE GORA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-90/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-91/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-92/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-93/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • UREDBA O EVIDENCIJI IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU ZA PRIMENU MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA MEĆUNARODNOG PUTNIČKOG PRISTANIŠTA U GOLUPCU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ISPRAVKA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex