Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 30 od 23.03.2016.)

  • ISPRAVKE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • IZMENE JAVNOG POZIVA ZA UPIS BESPLATNIH AKCIJA "DNEVNIKA" A.D. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • ODLUKA O DOPUNI STATUTA REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-67/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-68/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-69/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • STATUT AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IPARD PROGRAMA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex