Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 30 od 31.03.2017.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PROIZVODA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU I OBJAVLJIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-235/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA JE POTREBNO PRIBAVITI VODNU DOZVOLU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNI KONTROLNA ORGANIZACIJA, KAO I NAČINU I POSTUPKU RADA KONTROLNE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RAZVRSTAVANJE I UTVRĐIVANJE KVALITETA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA, ODSTUPANJIMA SADRŽAJA HRANLJIVIH MATERIJA I MINIMALNIM I MAKSIMALNIM VREDNOSTIMA DOZVOLJENOG ODSTUPANJA SADRŽAJA HRANLJIVIH MATERIJA I O SADRŽINI DEKLARACIJE I NAČINU OBELEŽAVANJA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI BAZENSKIH VODA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA, IO NBS BROJ 35 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA, IO NBS BROJ 36 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA, IO NBS BROJ 37 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA "STAN", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BIOKTOŠ", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O IZDAVANJU OPERATIVNE DOZVOLE BROJ 012 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA DOPUNSKOG REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIM ZA 2. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-4/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-5/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-6/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-7/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 156-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 156-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex