Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 32 od 30.03.2016.)

 • ISPRAVKA ODLUKE O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD KLINIČKO-BOLNIČKIM CENTROM "ZVEZDARA" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • LISTA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "GAS – FEROMONT" A.D. STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "7. OKTOBAR", NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "SREM-GAS", SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "GAS-RUMA", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2188/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA VLADE 05 BROJ 02-3311/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU POPUNJAVANJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PROGLAŠENJU I ZAŠTITI STROGO ZAŠTIĆENIH I ZAŠTIĆENIH DIVLJIH VRSTA BILJAKA, ŽIVOTINJA I GLJIVA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, MERILIMA I POSTUPKU ZA OCENJIVANJE RADA SUDIJSKIH POMOĆNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O NADZORU NAD RADOM JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OSTVARIVANJU CILJEVA UŠTEDE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUŽENJA, DRUŠTAVA I SAVEZA U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "DOLINA POTOKA BIGAR" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI STROGOG REZERVATA PRIRODE "IZNAD TATALIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI STROGOG REZERVATA PRIRODE "TESNE JARUGE" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI STROGOG REZERVATA PRIRODE "ZELENIKA" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-00684/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U AGENCIJI ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DOPUNAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE PARAĆIN U STALNOM SASTAVU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 217-1/16 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 217-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 217-3/16 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3054/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3171/2016-2 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3174/2016-3 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3240/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3320/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex