Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 35 od 17.04.2015.)

 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 13. STAV 3. TAČKA 5) ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 72/09, 52/11 I 55/13) ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE KOJI SE PRVI PUT BIRA NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU VELIKIH TEHNIČKIH SISTEMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA OPERATIVNO KORIŠĆENJE LUKA, ODNOSNO PRISTANIŠTA KAO DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-00049/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-82/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-87/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TAKSI U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE BERZE, INVESTICIONOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O OBAVEZNOJ SADRŽINI PLANA I PROGRAMA ZA OBAVLJANJE LUČKE DELATNOSTI I STUDIJE EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ZA INVESTICIJU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU OBJAVLJIVANJA PODATAKA REGISTRA INŽENJERA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O TARIFI O NAGRADAMA I NAKNADAMA U POSTUPKU POSREDOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-01439/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU TEKVONDO ASOCIJACIJE SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA EVROPE U FORMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA D SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U IVANJICI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJE PTT ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1057/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1058/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1059/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1060/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1061/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1062/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1063/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1064/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1065/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1066/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1073/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1074/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1075/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1076/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1077/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1078/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1079/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1080/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1082/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1083/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJE PTT ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U IVANJICI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŽALBENE KOMISIJE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00902/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-02076/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03771/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4304/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4306/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE DELA AUTOPUTA E-75 BEOGRAD - NIŠ - GRANICA REPUBLIKE MAKEDONIJE, DEONICA: BUKAREVAC 1 - GRANICA REPUBLIKE MAKEDONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE JAVNE SAOBRAĆAJNICE - ULICE U BEOGRADU (KO VOŽDOVAC) ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE PRISTUPNOG PUTA U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE U BEOGRADU (KO VRAČAR) ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU PROŠIRENJA KOMPLEKSA REGIONALNE DEPONIJE "DUBOKO" U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IUO-12/2014 I IZDVOJENA MIŠLJENJA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • STRATEGIJA ZA PODRŠKU RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, PREDUZETNIŠTVA I KONKURENTNOSTI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 43 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 44 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 45 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 47 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 48 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 49 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 50 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 51 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 52 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 53 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 54 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 55 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI JUŽNI SUDAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SEJŠELI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U VIŠENACIONALNOJ DRŽAVI BOLIVIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BRAZILIJI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI JUŽNI SUDAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SEJŠELI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U VIŠENACIONALNOJ DRŽAVI BOLIVIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BRAZILIJI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UREDBA O LOKACIJSKIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UREDBA O PRIJEMU U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UREDBA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ČELIK ZA ARMIRANJE BETONA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex