Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 38 od 29.04.2015.)

 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA EKSPLOATACIJE KOLUBARSKOG LIGNITSKOG BASENA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O SADRŽINI MIŠLJENJA OVLAŠĆENOG AKTUARA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENOG AKTUARA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • PRAVILNIK O VOĐENJU REGISTRA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE I SASTAVLJANJU MESEČNIH STATISTIČKIH IZVEŠTAJA O KOLIČINI, KVALITETU, STRUKTURI I RAZMEŠTAJU OBAVEZNIH I DRUGIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE" D.O.O. BAJINA BAŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "EPS OBNOVLJIVI IZVORI" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "HIDROELEKTRANE ĐERDAP" D.O.O. KLADOVO ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PANONSKE TERMOELEKTRANE – TOPLANE" D.O.O. NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC" D.O.O. KOSTOLAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA" D.O.O. OBRENOVAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "CENTAR" D.O.O. KRAGUJEVAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA – BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROSRBIJA" D.O.O. KRALJEVO ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROVOJVODINA" D.O.O. NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, PRERADU I TRANSPORT UGLJA – RUDARSKI BASEN "KOLUBARA" D.O.O. LAZAREVAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KRAJNJIH KUPACA "EPS SNABDEVANJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00041/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-02672/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE KOLOVOZA I TROTOARA U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU REGULACIJE TULOVSKE REKE U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU NACIONALNOG PROGRAMA BEZBEDNOSTI U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ZAKON O UGOVORIMA O PREVOZU U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ZAKON O UPOTREBI ZNAKOVNOG JEZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ZAKON O ŽIČARAMA ZA TRANSPORT LICA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex