Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 39 od 04.05.2015.)

 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-123/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RASPOREDA I KORIŠĆENJA SREDSTAVA OD DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "RUKA RUCI" ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1278/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1279/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1280/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1281/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1282/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1283/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1284/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1285/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1286/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1287/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1288/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1289/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1290/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1291/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1292/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1293/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1294/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1295/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1296/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1297/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1298/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1299/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-4819/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-4891/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/352 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/386 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/387 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/388 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • UREDBA O POSTUPKU I NAČINU PRODAJE UDELA I AKCIJA U VLASNIŠTVU AKCIONARSKOG FONDA METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex