Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 39 od 15.04.2016.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP POLET, PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE KAO USTANOVE U OBLASTI KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU IMOVINE I ODRŽAVANJE OBJEKATA "KOLUBARA – USLUGE" D.O.O. LAZAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OZNAKAMA REGISTRACIJE I OBAVEZNIM NATPISIMA VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA OPŠTIH UDRUŽENJA PREDUZETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU PODRUČJA SA OTEŽANIM USLOVIMA RADA U POLJOPRIVREDI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA INFORMISANJA VAZDUHOPLOVA U LETU I UPOTREBI IZRAZA NA SRPSKOM JEZIKU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODEĆI RIBOČUVARA, IZGLEDU RIBOČUVARSKE ZNAČKE I OBRASCU RIBOČUVARSKE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA I ODRŽAVANJU DONJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA I ODRŽAVANJU GORNJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA ISPRAVA I KNJIGA ČAMACA, PLOVEĆIH TELA I PLUTAJUĆIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GREJANJE", PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KAČAREVO", KAČAREVO ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STARČEVAC", STARČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "USLUGE I ODRŽAVANJE", ŽABALJ ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "STAMBENO", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "NISKOGRADNJA", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "VODOVOD I KANALIZACIJA", GROCKA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 220-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 220-3/16 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 220-4/16 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 220-5/16 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR TRGOVACA NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU, BEZ NAKNADE, SRPSKOM PRAVOSLAVNOM MANASTIRU SV. JOAKIM I ANA, STVARI ODUZETIH U POSTUPKU TERENSKE KONTROLE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3736/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3908/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • STATUT PRIVREDNE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • STATUT RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • SUDSKI POSLOVNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA SUDSKOG POSLOVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 73 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 74 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "MEDALJA SE OSVAJA SRCEM – RIO 2016" ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O CENAMA USLUGA KOJE VRŠI AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA SANACIJE ZAGAĐENJA KOSTAJNIČKE REKE, KORENITE I JADRA USLED IZLIVANJA JALOVINE SA FLOTACIJSKIH DEPONIJA RUDNIKA ANTIMONA "STOLICE" ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex