Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 4 od 16.01.2015.)

 • ANEKS 4 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD - ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O IZVEŠTAVANJU O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PODACIMA KOJE DAVALAC LIZINGA DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BAČKOJ PALANCI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 116-04-671/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 116-04-733/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-166/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ČLANARINU U KOMORI SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • PRAVILNIK O BOJI I SASTAVNIM DELOVIMA UNIFORME SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE KRMNOG BOBA (VICIA FABA L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU STICANJA POSEBNIH ZNANJA U VEZI SA ZAŠTITOM UZBUNJIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI UPRAVNIKA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ELEKTRONSKU UPRAVU U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O OBRAČUNU I UTVRĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBAN DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-258/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-261/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-262/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-265/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-266/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-10999/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-11014/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA PRAVA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU SREDINU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE MEĐUVLADINE KOMISIJE RADI STARANJA O RATNIM GROBOVIMA SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, 24 BROJ 119-10991/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, 24 BROJ 119-10993/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • SPORAZUM O JEDINSTVENOJ TARIFI NAKNADA ZA EMITOVANJE FONOGRAMA I NA NJIMA ZABELEŽENIH INTERPRETACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • UREDBA O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA RADI FORMIRANJA I VOĐENJA JEDINSTVENE EVIDENCIJE OBVEZNIKA PLAĆANJA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • UREDBA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE U SEKTORU ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA OPŠTINA JUŽNOG POMORAVLJA ZA PERIOD DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 7) ALINEJA TREĆA, ČLANA 9. STAV 5, ČL. 12, 12A I 14, ČLANA 40A STAV 1. TAČKA 5) I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex