Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 41 od 21.04.2016.)

 • ISPRAVKA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE KOMUNALNIH I DRUGIH USLUGA "ENERGETIKA I ODRŽAVANJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • POSLOVNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O UREĐENJU I RADU VRHOVNOG KASACIONOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O GALENSKIM LEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U HUMANOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA PRIVREDNOM DRUŠTVU, IO NBS BROJ 49 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA PRIVREDNOM DRUŠTVU, IO NBS BROJ 50 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZUZIMANJU IZ MREŽE "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. DEONICE PRUGE DRŽAVNA GRANICA – BIJELJINA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-2183/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex