Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 41 od 28.04.2017.)

 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT GASA, JUGOROSGAZ – TRANSPORT D.O.O. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ENOLOŠKIM POSTUPCIMA I ENOLOŠKIM SREDSTVIMA ZA PROIZVODNJU ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU USLUGA PREDAJE JELA I PIĆA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O FORMI, IZGLEDU I SADRŽINI TOVARNOG, ODNOSNO KOLSKOG LISTA U UNUTRAŠNJEM ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O POMORSKIM KNJIŽICAMA I DOZVOLAMA ZA UKRCAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU DOBIJANJA ODOBRENJA ZA RAD SPECIFIČNE VUČNE INSTALACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU ISPITA I NAČINU POLAGANJA ISPITA, USLOVIMA ZA STICANJE I ODUZIMANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA I SADRŽINI REGISTRA PROFESIONALNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA KOJE KOMPANIJA KOJA UPRAVLJA RO-RO TRAJEKTOM ILI BRZIM PUTNIČKIM BRODOM MORA DA OBEZBEDI NA TIM BRODOVIMA I USLOVIMA KOJE U POGLEDU KVALIFIKACIJA I NEZAVISNOSTI MORAJU DA ISPUNJAVAJU INSPEKTORI PRIZNATE ORGANIZACIJE KOJI SU OVLAŠĆENI DA VRŠE PREGLEDE DOMAĆIH RO-RO TRAJEKATA I BRZIH PUTNIČKIH BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFOSTAN TEHNOLOGIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE", KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP SPORTSKI CENTAR "KOSOVSKA MITROVICA" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA INVESTICIONI PLAN UZ PREDLOG MERA ZA REALIZACIJU ZAKUPA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI FILIPINI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U DŽAKARTI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRAN ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI FILIPINI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U DŽAKARTI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex