Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 44 od 29.04.2016.)

 • ISPRAVKA SMERNICA DOBRE PRAKSE U DISTRIBUCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 5000 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KATASTARSKE OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA III ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OBLIKA, IZGLEDA, BOJE I SADRŽINE GLASAČKOG LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PONOVLJENO GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE 4. MAJA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA BARIČ I MISLOĐIN ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA BEČEJ I BAČKO PETROVO SELO ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA BERILOVAC I IZVOR ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA GLOŽANE I STAJKOVCE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA KNEŽICA I PETROVAC NA MLAVI ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA MAJDANPEK I DEBELI LUG ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA MOLOVIN I SOT ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA STARA PAZOVA I STARI BANOVCI ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA UZIĆI I RUPELJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA VELIKO SREDIŠTE, MALO SREDIŠTE I GUDURICA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICE OD 5000 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U MARTU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U PRVOM KVARTALU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT TEHNIČKOG OPITNOG CENTRA VOJSKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "VODOVOD", CRVENKA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ODGOVORNIH LICA U SISTEMU UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE ZA PERIOD 2007–2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O PONAVLJANJU GLASANJA NA BIRAČKIM MESTIMA NA KOJIMA SU PONIŠTENI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O RASPODELI NERASPOREĐENOG VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA PREMA FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA PONOVLJENO GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE 4. MAJA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ČELIK ZA ARMIRANJE BETONA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex