Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 44 od 09.05.2017.)

 • ODLUKA O USTANOVLJAVANJU DANA PRIJATELJSTVA S NARODIMA AFRIKE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU ZARAZNIH BOLESTI I POSEBNIH ZDRAVSTVENIH PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 58559/12, BOROVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 59341/09, KOKA HYBRO KOMERC DOO BROYLER PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI SEDIŠTA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PARKA PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3932/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3935/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U PORTU, REPUBLIKA PORTUGAL ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3736/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3737/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3741/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3761/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3763/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3878/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3880/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4011/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4013/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 401-3911/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex