Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 45 od 22.05.2015.)

 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 54. STAV 1. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 76/05, 100/07 - AUTENTIČNO TUMAČENJE, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 I 99/14) ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "SELEVENJSKE PUSTARE" ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ODLUKA O PORAVNANJU RAZLIKA IZMEĐU OPRAVDANIH I OSTVARENIH PRIHODA I ODOBRENIH TROŠKOVA OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6793/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O REGISTRACIJI KOLEKTIVNIH UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O REJONIZACIJI VINOGRADARSKIH GEOGRAFSKIH PROIZVODNIH PODRUČJA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA IZVOĐENJA OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI STATUTA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU "KORIDORI SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAVRŠNI RAČUN AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA NADZOR U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR TRGOVACA NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA RADI PRIMENE POSEBNOG POSTUPKA ZA EKSPROPRIJACIJU NA PODRUČJIMA ZAHVAĆENIM ELEMENTARNIM NEPOGODAMA VEĆEG OBIMA, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI HITNE SANACIJE I REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA NA TERITORIJAMA OPŠTINA BOR, MAJDANPEK, PETROVAC, ZAJEČAR, BOLJEVAC, SVRLJIG I KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA U LEŽIŠTU "DRAČA", TERITORIJA OPŠTINE REKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE OBJEKTA VODOZAHVATA U NASELJENOM MESTU MILETIĆEVO, TERITORIJA OPŠTINE PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI GANI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ABUDŽI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI GANI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ABUDŽI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex