Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 46 od 13.05.2016.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • LISTA O IZMENI LISTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNIH POSLANIKA NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA NACIONALNOG PARKA ĐERDAP ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA PODIZANJE KAPACITETA U TRGOVINI U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-109/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-110/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-111/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-114/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-126/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-127/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-148/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-157/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-52/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-93/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVILIMA PONAŠANJA INVESTICIONOG DRUŠTVA PRILIKOM PRUŽANJA USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • PRAVILNIK O LIKVIDNOSTI BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM I ORGANIZACIONIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA OSNOVU ZAHTEVA PRUŽAOCA MEDIJSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • PRAVILNIK O MINIMALNIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE I KRITERIJUMIMA ZA ODLUČIVANJE U POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA OSNOVU SPROVEDENOG JAVNOG KONKURSA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • PRAVILNIK O USTUPANJU NEISKORIŠĆENIH PRAVA JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA NA EMITOVANJE RADIJSKIH, TELEVIZIJSKIH I DRUGIH MEDIJSKIH SADRŽAJA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0393/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRENOS PORTFELJA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OVLAŠĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O OVLAŠĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU RUKOVODIOCA SEKTORA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4288/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4291/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4292/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4330/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4346/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4383/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4384/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4385/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4386/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4387/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4388/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4430/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4433/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4435/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4437/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4438/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex