Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 47 od 29.05.2015.)

  • ANEKS SPORAZUMA O JEDINSTVENOJ TARIFI NAKNADA ZA EMITOVANJE FONOGRAMA I NA NJIMA ZABELEŽENIH INTERPRETACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015)
  • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015)
  • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "SOMBOR-GAS" D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015)
  • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015)
  • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "VRBAS-GAS", VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA PRIVATIZACIJE OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015)
  • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "RAŠKA" U RAŠKI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex