Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 47 od 15.05.2017.)

 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 82. STAV 1. TAČKA 2) ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US I 96/15) ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U DESPOTOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KURŠUMLIJI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U MIONICI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U MLADENOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NEGOTINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U RUMI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SOMBORU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U STAROJ PAZOVI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VELIKOJ PLANI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VRBASU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PIROTU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU TUŽIOCA ZA RATNE ZLOČINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA PROFESORA PRAVNOG FAKULTETA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA DUVANA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI HAITI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U HAVANI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI BAHREIN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KUVAJTU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI HAITI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U HAVANI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • UPUTSTVO O DODATNIM USLOVIMA ZA SKLADIŠTENJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE I SREDSTVA OBEZBEĐENJA ZA USKLADIŠTENE OBAVEZNE REZERVE KOD ENERGETSKIH SUBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA UPUTSTVA O DODATNIM USLOVIMA ZA SKLADIŠTENJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE I SREDSTVA OBEZBEĐENJA ZA USKLADIŠTENE OBAVEZNE REZERVE KOD ENERGETSKIH SUBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex