Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 51 od 25.05.2017.)

 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA, UVOZA, PRUŽANJA BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI U OBLASTI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA, UVOZA, PRUŽANJA BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI U OBLASTI ROBE DVOSTRUKE NAMENE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA JULIETA D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 70661/14, MARKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 19978/14 I 19781/14, PAVLOVIĆ I PANTOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U SPORTSKOM RIBOLOVU ZA HENDIKEPIRANE I VETERANE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI PROGRAMA POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4477/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4478/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC", U OBRENOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLOVOD", OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA SARADNJU I IZVEŠTAVANJE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U SARAGOSI, KRALJEVINA ŠPANIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA HARMONIZACIJU U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-04502/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-05234/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O UTVĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4523/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTRESA, 05 BROJ 465-4519/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTRESA, 05 BROJ 465-4521/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • STRATEGIJA RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2017–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI LETONIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U STOKHOLMU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI LETONIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U STOKHOLMU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST NEMAČKE RAZVOJNE BANKE KFW, FRANKFURT NA MAJNI, PO ZADUŽENJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD (REGIONALNI PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI U PRENOSNOM SISTEMU) ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST NEMAČKE RAZVOJNE BANKE KFW, FRANKFURT NA MAJNI, PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD (PROJEKAT "MODERNIZACIJA SISTEMA ZA OTPEPELJIVANJE TE NIKOLA TESLA A") ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex