Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 52 od 17.06.2015.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MAJ 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, DJKP POLET PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-187/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-188/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-189/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-190/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-191/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-192/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-193/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA DEFINISANJE NACIONALNE ŠIROKOPOJASNE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI I NAČINU UVOZA LEKOVA KOJI NEMAJU DOZVOLU ZA LEK, ODNOSNO MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA NISU UPISANA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU ISPITIVANJA PLOVIDBENIH NEZGODA PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-00175/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex